Nieuws

Subsidiewijzer ‘Samen werken aan het Antwerpse platteland’

De toekenning van de subsidies gebeurt vanuit diverse programma’s die elk hun eigen modaliteiten hebben, zoals LEADER, Omgevingskwaliteit of Platteland Plus. Ze staan allemaal overzichtelijk gebundeld in een gloednieuwe “subsidiewijzer platteland. Het is een bondige gids die je wil prikkelen om zelf aan de slag te gaan en partners te zoeken om samen iets nieuws te creëren met een duurzame meerwaarde voor jouw omgeving of nog beter voor het hele buitengebied.
Neem een kijkje in de brochure of ga naar de website van de Provincie en lees er meer over het provinciale plattelandsbeleid.

-----------------------

Participatie in uw voordeel!

Burgers mee laten meedenken over of – nog een stapje verder – actief laten meewerken aan de open ruimte, dat klinkt heel uitnodigend én uitdagend. Maar vaak doen lokale besturen het toch maar niet uit angst voor het onbekende, bang om alleen maar klagers over de vloer te krijgen of een niet representatief deel van de bevolking te bereiken.
Dat zo’n project verfrissende nieuwe ideeën oplevert en niet duur of tijdrovend hoeft te zijn, bewijst het traject dat RURANT in 2015 in Mol heeft afgelegd.

‘Open Ruimte Makers’ is een praktische handleiding om te komen tot een brede burgerparticipatiegroep voor open ruimte in dorp, gehucht of wijk.
Dat het een leidraad mag zijn naar een geslaagd participatieproject.

--------------------

Mijn dorp, mooi dorp!

Wie droomt er niet van levendige landelijke dorpen? Iedereen op het platteland houdt van een mooi dorpscentrum en een gezellige dorpssfeer, een omgeving waar het goed wonen en vertoeven is.
De leefbaarheid van het dorp is een zaak van iedereen: zowel inwoners als beleid. Door een integrale en innovatieve aanpak kunnen ze samen een traject opzetten voor de toekomst van hun dorp.
Dat het kan bewijst het project ‘Meerle, ons dorp!’ dat RURANT, i.s.m. Innovatiesteunpunt, voor de stad Hoogstraten heeft begeleid.

Met de brochure ‘DORPenBOUWERS’ presenteren we u graag een beknopt relaas van dit traject, aangevuld met concrete tips.
Laat u inspireren om de stap te zetten naar een haalbaar dorpsbestemmingsplan.

--------------------

RURANT jaarverslagen

2015
In een vernieuwde uitgave lees je wat RURANT allemaal heeft uitgevoerd in 2015.

2014
In een handige uitgave hebben we onze werking van 2014 gebundeld.

2013
Ook het jaarverslag 2013 met overzicht van onze activiteiten en projecten kan je nog online raadplegen.


Veel leesplezier!

--------------------

Volg RURANT op de voet!

en neem een kijkje op facebook

--------------------

Stad en Platteland

Op verschillende plaatsen worden opnieuw verbindingen gelegd tussen stad en platteland. RURANT en de stad Mechelen keken samen hoe ze het Hombeeks Plateau met de dorpen Leest, Heffen, Hombeek en de wijk Battel opnieuw kunnen samenbrengen met het centrum van de stad. Er werd ingezet op de realisatie van 2 acties:
- Het ontmoetingscentrum De Kettinghe in Heffen
- het ondernemersnetwerk Mechels natuurlijk
Meer info over dit project?

Ga naar www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk of klik hier

------------------------

Samenwerken loont - Fish&Chips in onze provincie

De voorbije jaren werd er via het project "Fish & Chips", een Interreg 2-Zeeën-project van de Europese Unie, geïnvesteerd in regionaal ondernemerschap. In dit project sloegen diverse regio's uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland de handen in elkaar om in te zetten op ondernemers die werken met lokale voedselproducten. Hierbij werd ingezet op drie grote acties:
- Bevorderen van innovatie bij producten en product-markt-combinaties (PMC's)
- Versterken van ondernemers en netwerken
- Verbeteren van markttoegankelijkheid

En samenwerking loont! Je voorkomt dat verschillende mensen hetzelfde proberen en dezelfde fouten maken en kunt op die manier dus kosten besparen. Het zorgt ook voor het delen van kennis en ideeën. Vanuit dit idee investeren we in samenwerking om op die manier lokaal ondernemerschap op brede schaal te versterken.

Binnen de provincie Antwerpen was RURANT vzw de partner binnen dit project. In onderstaand filmpje kan je kennismaken met een aantal concrete zaken die, met steun van Europa, in de provincie Antwerpen gerealiseerd werden.


Fish&Chips regiofilm

--------------------------