Recreatie op het Platteland

BOERDERIJEN WORDEN OVERSPOELD DOOR DAGJESTOERISTEN


Recreatie op het platteland zit in de lift
Een zoektocht in het maïsdoolhof, een picknick in het weiland, zelf groenten plukken, meehelpen bij het dieren verzorgen of een pop-up restaurant tussen de koeien: één voor één publiekstrekkers die ervoor zorgen dat bezoekers meer tijd doorbrengen op de boerderij. Uit onderzoek blijkt dat er een enorm groeipotentieel is voor plattelandsrecreatie. Veel boeren voelen deze trend ook aan en zijn vragende partij om een agrorecreatief aanbod op te starten op hun bedrijf. De opstart is echter niet zo simpel als het lijkt.

Verschillende struikelblokken
De uitbouw van een belevingsaanbod is een uitdaging op zakelijk én persoonlijk vlak. Zo is niet elke boer(in) het gewoon om op een professionele manier mensen op het bedrijf te ontvangen. Er is veel uitzoekwerk (regelgeving, vergunningen en verzekeringen). Een bundeling van deze informatie zou een enorme tijdswinst betekenen. Uitgewerkte verdienmodellen voor agrorecreatie bestaan nog niet. Daarnaast keren dezelfde ideetjes terug (boerengolf): het ontbreekt aan een eigen uniek aanbod. Nochtans is het essentieel voor een boer(in) om zich te onderscheiden om hun activiteit rendabel te maken. Tenslotte mankeert een netwerk van boer(in)en met een recreatief aanbod. Terwijl gezamenlijke belangenbehartiging en promotie juist een boost geeft aan hun eigen activiteiten.

De Beleverij
De Beleverij wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw in het algemeen vergroten.
RURANT vzw wil hier aan werken samen met haar partners Innovatiesteunpunt en Boerenbond.

Opstart lerend netwerk: De Beleverij
Voor boeren die de stap willen zetten naar plattelandsrecreatie is, met steun van de provincie Antwerpen, een lerend netwerk ‘De Beleverij’ opgericht. Ervaren boeren geven er hun knowhow door aan starters. Op het programma staan onder meer tips voor het opstellen van een eigen uniek plan, een inspiratiereis, een cursus ‘leren lobbyen bij je gemeente’ en een toolkit voor starters. Nadien volgt een individuele coaching (vanuit Innovatiesteunpunt) bij de uitwerking van het eigen businessplan. Het belevingsaanbod wordt gezamenlijk in de markt gezet.

Startende boeren gezocht
Ben jij een ondernemende boer(in) die al een eerste stap heeft gezet (hoevewinkel, ijssalon, educatief luik, hoevetoerisme etc..) en verder wil gaan met een belevingsluik op je bedrijf?
Is je onderneming gelegen in de provincie Antwerpen?
Maak dan je ambities kenbaar!

Informatie
Voor alle informatie over De Beleverij en het lerend netwerk kan je terecht bij
Laura van Selm, coördinator streekprojecten bij RURANT

T 014 85 27 07
E laura.vanselm@rurant.be