Vorming

GROEI.kans! kennisrapporten

Onderwijs, onderzoek en ondernemerschap worden aan elkaar gekoppeld op zoek naar antwoorden op zowel theoretische als heel praktische vragen. Plattelandsondernemers en -organisaties leggen hun vragen voor aan gerenomeerde Vlaamse kennisinstellingen, die ze verwerken tot studentenopdrachten. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om het ondernemerschap te versterken.

De vragen van Rurant zijn toegewezen aan de Katholieke Hogeschool van Leuven bij het Departement Economisch Hoger Onderwijs en het Departement Gezondheidszorg en Technologie.
Deze samenwerking heeft geleid tot 2 kennisrapporten die hieronder te raadplegen zijn.

Alle kennisrapporten zijn te raadplegen op de website van GROEI.kans! www.groeikans.be


Analyse van beursdeelname voor producenten van hoeve- en streekproducten

De afgelopen jaren werden er ook steeds meer lokale maar ook nationale beurzen rond voeding en streekproducten georganiseerd. Beurzen zoals PROMinANT, Smaakbeurs en Kempenhappening kennen de laatste jaren een opmars. Maar is een beursdeelname nuttig voor alle hoeveproducenten?

Met deze onderzoeksvraag wenst Rurant vzw en beter inzicht te krijgen waarom hoeveproducenten of plattelandsondernemers al dan niet deelnemen aan beurzen. De volgende deelvragen werden daarom afgeleid:
1. Waarom nemen hoeveproducenten deel aan beurzen? Wat zijn de motivatie- en de overwegingsfactoren?
2. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van een beursdeelname?
3. Wat zijn de kosten en de baten van een beursdeelname?
4. Wat zijn leerpunten en aanbevelingen voor hoeveproducenten?
5. Welke andere communicatie-instrumenten worden ingezet?

Het resultaat van deze analyse lees je hier in het kennisartikel of raadpleeg het kennisrapport.

Hoe zorginstellingen en producenten verenigen?

Vanuit het project GROEI.kans! werd de vraag gesteld om een kennisrapport te schrijven over rust- en verzorgingstehuizen als potentiële klanten van streekproducenten.
In kader van deze vraag werd reeds onderzocht hoe de verschillende partijen betrokken bij het voedselbeleid zich verhouden ten opzichte van streekproducten. Deze resultaten zijn weergegeven in het rapport: “Zorginstellingen als potentiële klanten van streekproducenten?”
Vervolgens werd het potentieel van streekproducten als ambiance maker onderzocht door middel van een interventie in een zorginstelling. Deze interventie toonde aan dat streekproducten een meerwaarde kunnen betekenen bij de strijd tegen ondervoeding (rapport: Streekproducten doen eten? Invloed van foodambiance op de voedselinname bij ouderen in RVT’s). Maar toch ondernemen zorginstellingen geen of nauwelijks stappen in de richting van een samenwerkingsverband met regionale producenten. Hoe komt dit en is verandering mogelijk? Om deze vraag te beantwoorden werden bestaande succesvolle projecten te Nijmegen en Cornwall bezocht.

Lees hier het volledige rapport.


519.jpg