Buiten.Zicht #2 | Van wisseltruc tot varkensstal: herfstoogst! (2021)

afairlokal nieuwsbrief v2

28/10/2021Een korte keten markt, een mamadepot, een troostplek, de gelukzaaiers van vzw De Schakel, workshops, stoffendepot, plaats voor verenigingen, voorstellingen, koffie, (zomer)bar, de wereldwinkel, … onder één paraplu. Ferm, een netwerkorganisatie gedragen door vrouwen, realiseerde onder de noemer aFAIR*lokal in drie gemeenten een buurthub met verschillende sociale en duurzame functies op maat van de gemeenschap.

aFAIR*lokal is een gebiedsoverstijgend LEADER-project dat in de gemeenten Olmen, Laakdal en Hoogstraten is geland. Aan het vormgeven van de drie buurthubs ging een voortraject rond het thema armoede vooraf. Het doel was om innovatieve, multifunctionele ontmoetingsplekken te creëren rond lokale voeding, welzijn, empowerment, en een ruim aanbod aan duurzame en sociale (deel)initiatieven onder één dak, met specifieke aandacht voor kansengroepen, afgestemd op de noden en talenten van de lokale gemeenschap. “Vanuit de stuurgroep heb ik kunnen vaststellen dat we erin geslaagd zijn mensen van allerlei slag bij mekaar te krijgen, en dat was uiteindelijk ook het ultieme doel”, deelt Stefaan Geuens. 

Afgelopen zomer konden we ondanks de coronamaatregelen al volop proeven van het aanbod, dat dit najaar helemaal ingevuld zal zijn. Voor Hoogstraten vertaalde dat zich in De Markt. De Pastorij in Olmen werd een zomerbar en heeft onder andere een winkelpunt uitgebaat door de Gelukszaaiers, cliënten van vzw De Schakel. In het Fortun in Laakdal vind je naast de verenigingen van het dorp ook een cafeetje, een mama-depot, een OXFAM-wereldwinkel en het korte-keten platform Buur Natuur.

Gedeputeerde Kathleen Helsen: “De buurtpunten die Ferm met steun van LEADER Provincie Antwerpen realiseerde in Vorst en Olmen, hebben een aantoonbare meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Ze passen dan ook perfect in het beleid van de provincie Antwerpen om de dorpen en gehuchten op het platteland veerkrachtiger te maken. Dit zijn twee mooie voorbeelden die absoluut navolging verdienen. We onderzoeken momenteel hoe we vanuit de provincie nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen.”

Meer informatie en contact: Kim Van Breda (LEADER) | Tijs Van Langenhove (FERM)

Over LEADER: www.leaderprovincieantwerpen.be

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.