Projecten en diensten

Boer en dorp copyright Els Peeters v2

De lokale lokale landbouw speelt in het project Boer en Dorp Verbinden een cruciale rol om tot een gedragen Lokale Voedselstrategie te komen. Die rol vullen ze op verschillende manieren in. Met de campagne Fancy Farmers visualiseert de sector zijn inspanningen rond vergroening en biodiversiteit. Samen met de werkgroep Fair Trade Gemeente brengen ze ‘de smaak van landbouw’ tot leven. Een verhalende beeldreportage en de smaak van de producten ondersteunt landbouwers in hun dialoog met scholen en bedrijven. Daar vertrekt ook het gesprek met burgers over heikele thema’s als hun bijdrage aan duurzaamheid, streekidentiteit of eerlijke voedselprijzen in Noord en Zuid. Deze dialoog legt de basis voor een vernieuwde verbinding tussen boer, stakeholders en burgers en draagt zo rechtstreeks bij aan oplossingen voor noden in dorpen en gemeentelijke doelen rond klimaat. 

Aanpak & acties

Opmaak van een lokale voedselstrategie

Na het uitvoeren van een stakeholderanalyse en een bevraging van sleutelfiguren, stellen we een werkgroep samen die instaat voor de sturing en uitvoering van het participatietraject. Het traject bestaat uit drie werksessies en levert de inhoud voor een Molse voedselstrategie. Tijdens een publiek evenement maken de inwoners van de gemeente kennis met deze strategie en krijgen ze de mogelijkheid om aan te sluiten bij het uitvoeren ervan.

Campagne ‘Fancy Farmers’

Met deze campagne zetten we de landbouw in Mol in de kijker. Haar bijdrage aan zowel de identiteit van de streek als haar linken met duurzaamheid en circulair werken worden uitgelicht middels een verhalende beeldreportage.

Daarnaast verbinden we de Molse landbouw aan landbouw in het zuiden vanuit het thema 'eerlijke handel, duurzaamheid en klimaat'. De campagne ‘De Smaak van de Landbouw’ heeft als doel doel om alle Molse landbouwers in de kijker te zetten en het thema beter bespreekbaar maken. Op scholen en bedrijven gaan we via een gerecht, snack of een lekkere verrassing op basis van lokale landbouw- én fair trade producten, met kinderen en werknemers in gesprek over eerlijke handel, duurzaamheid en klimaat.

De campagne wordt getrokken door lokale landbouwers (vanuit de Landbouwadviesraad) en de leden van de Fair Trade-trekkersgroep

Communicatie en kennisdisseminatie 

Vanuit een vrij en toegankelijk informatieplatform worden boeren, ondernemers en (georganiseerde) burgers gestimuleerd om samen acties op te zetten rond het verduurzamen van voedsel, en de afzet en verkoop van lokale en duurzame voeding. Dit informatieplatform wordt gekoppeld aan de gemeentelijke communicatiekanalen en visualiseert de Molse voedselstrategie, de stakeholders en de acties op het terrein. Met dit informatieplatform wil de gemeente ook inzetten op het versterken van samenwerking tussen trekkers, zodat toekomstige acties sneller tot uitvoering kunnen komen. Een gemeentelijk aanspreekpunt zorgt zowel voor de externe als interne coördinatie van het platform en de opvolging van de Molse Voedselstrategie.

Meer informatie: Greet Aernouts, projectcoördinator | Projectperiode: 2022-2023

Expertise: Participatie

Boer en Dorp is een project van RURANT en de gemeente Mol in samenwerking met de lokale partners en met financiële steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen

logo eu v2
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
provincie antwerpen logo rgb
leader logo
logo gemeente mol size 500 255 103996

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.