Projecten en diensten

DeWeHbuXkAAqY4S

Liever kijken dan lezen? We maakten een introductiefilmpje.

Functionele Agrobiodiversiteit

Het project FABulous Farmers heeft als doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe input, zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Waarom is dit belangrijk? Door schaalvergroting en dit gebruik van onder andere pesticiden gaan populaties van dier- en plantsoorten achteruit. Dit verlies van biodiversiteit heeft behalve effect op de landbouw zelf ook een belangrijke invloed op het menselijk welzijn, bijvoorbeeld in de vorm van een aantrekkelijke, leefbare omgeving; de zogenaamde eco-systeemdiensten.

Een voorbeeld van gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Ook het doorbreken van monocultuur (maïs) is een goed voorbeeld: het heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit, creëert een daling van de onkruiddruk en het levert een opmerkelijke meeropbrengst op.

Het project gaat met de landbouwers op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten en er worden demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Vierkantemetertuintjes

RURANT zet in samenwerking met ILVO een citizen science project op poten waarbij we burgers betrekken in het onderzoek. Want ook wat bij de burger in de tuin gebeurt heeft een impact op het (landbouw)landschap errond. ILVO heeft zeer goede ervaringen met een inmiddels beproefde methodiek waarbij vierkantemetertuintjes worden ingezet als meetpunten in het landschap om de impact van FAB-maatregelen te monitoren. 

FABulous Farmers is een Europees project. In Vlaanderen is het programma actief in twee gebieden: de Merode en het Pajottenland. Meer info: www.fabulousfarmers.eu/nl

MEER LEZEN OVER ONZE AANPAK

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Interreg Noord-West Europa (ERDF: European Regional Development Fund) en Vlaanderen. 

Meer Informatie: Joris Matthé, Projectcoördinator vanuit RURANT

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

logo FAB Farmers
Logo Laakdal v2
provincie antwerpen logo rgb
logo ILVO
logo UGent NL RGB 2400 kleur witbg
Aveve Logo.svg

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.