Projecten en diensten

logo Pleckske

’t Pleckske is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten uit de Noorderkempen en drie bovenlokale organisaties, met als doel om samen te werken aan het draagvlak voor land- en tuinbouw en het platteland. Dit door het opzetten van projecten, op te treden als bruggenbouwer en in te zetten op kennisdeling. Gericht op bewoners, lokale overheden en land- en tuinbouwers.

Vanuit RURANT wordt de werking van dit bovenlokaal samenwerkingsverband gefaciliteerd door een aantal ondersteunende taken uit te voeren die een verdere goede werking van het Plekske moeten garanderen. Taken zoals het uitvoeren van betalingen, vergaderingen (RvB, AV, DB) organiseren, fungeren als (administratief) aanspreekpunt,…

Expertise: Bovenlokale samenwerkingsverbanden

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.