Projecten en diensten

Tuur Vandeweyer strokenteelt akkerbouw en voedergewassen

Werken aan die verandering in denken en handelen is een belangrijk onderdeel van ons project. Vanuit klimaatscans en een lerend netwerk zetten we een aantal voorbeeldcases op rond het sluiten van kringlopen via samenwerking. Hierbij focussen we op bodem, water en (poly-)teelten. Via laagdrempelige events en vormingsmomenten brengen we de kennis over allerhande technieken en samenwerkingsmogelijkheden op een zo laagdrempelig mogelijke manier tot bij alle landbouwers. Geleerde lessen worden door de deelnemers aan de praktijkcases gedeeld met hun collega’s. Berekende voorbeelden, concrete tips en tricks en de ervaringen van deze sterke ambassadeurs bieden tastbare handvaten aan alle boeren in het gebied.

Onze focus is minder gericht op begeleiding van individuele bedrijven omdat we vanuit het collectief denken de zaken willen aanpakken. We willen landbouwers perspectief bieden door vanuit samenwerking uitdagingen aan te gaan en nieuwe verdienmodellen en toekomstkansen te ontwikkelen. Hierbij denken we aan het sluiten van kringlopen en het inzetten van klimaatrobuuste teelten waarbij we vanuit een aantal praktijkcases aantoonbare – economische en ecologische - resultaten opleveren. De trekkers van deze cases treden op als ambassadeurs en dragen het verhaal uit naar hun achterban. Vanuit deze verhalen zetten we het kringloop-denken als stap naar transitie in bedrijfsvoering in gang binnen de regio.

We kijken ook naar het ontwikkelen van andere manieren van ondernemen en hoe boeren in de toekomst hun kosten voor het omschakelen kunnen financieren. Een screening van het nieuw GLB nemen we op in het project zodat de toekomstige manier van werken kan ingepast worden binnen het kader van de nieuwe richtlijnen.

 

Aanpak & acties

Omdenken voorjaarsborrels

Hoe kijk jij naar samenwerking met collega’s om  klimaatrobuuster te ondernemen via het sluiten van kringlopen? Wellicht vraagt een nieuwe vorm van samenwerken ook een andere kijk op jouw  bedrijfsvoering. Kom naar onze Omdenken voorjaarsborrel, maak kennis met enkele experten en ontdek hoe je een gratis klimaat– en waterscan kan aanvragen.

Het is meteen de gelegenheid om te vernemen hoe dit project ons wil ondersteunen in het zoeken naar nieuwe kansen voor klimaatrobuustere bedrijfsmodellen. En dat het project ons de kans biedt om  vanuit een aantal praktijkcases rond bodem, water en (poly-)teelten die nieuwe kijk op de huidige bedrijfsvoering te bewerkstellingen.

De voorjaarsborrel is gratis en exclusief voor alle landbouwers uit de gemeenten Arendonk, Balen, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie. Met een hapje en een drankje maken we er samen een interessante avond van.

 

PRAKTISCH

Om afstanden klein en reistijden beperkt te houden opteren we ervoor om telkens per 2 gemeenten te werken. Maar elke voorjaarsborrel staan open voor alle landbouwers.

  • Ravels - Arendonk: donderdag 2 februari om 13.30u - Gemeentezaal, Eelstraat 4 in Ravels-Eel
  • Mol - Balen: donderdag 2 februari om 20.00u - PC Rosselaar, Roggestraat 12 in Balen
  • Retie - Oud-Turnhout: dinsdag 7 februari om 20.00u - GC Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie

Inschrijven is gewenst omwille van de praktische organisatie en kan via deze link

Graag op de hoogte maar je kan niet aanwezig zijn? Schrijf je toch in en kruis het vakje aan.

 

Resultaatgericht case-onderzoek en begeleiding landbouwbedrijven richting samenwerking

Vanuit een aantal klimaat- en waterscans verzamelen we heel wat gegevens die we voorleggen aan de deelnemers van een lerend netwerk (landbouwers en projectpartners). Vanuit het perspectief bodem, water en (poly-)teelten bekijken we samen waar er mogelijkheden liggen om kringlopen te sluiten over de eigen bedrijfsgrenzen heen. Met deze mogelijkheden gaan we aan de slag om verschillende praktijkcases op te starten. Hierbij worden de landbouwers begeleid door de projectpartners zowel bij het uitwerken als het implementeren van de nodige acties. Tegelijkertijd bekijken we de noden op vlak van samenwerking en hoe die samenwerking op een goede manier gefacilieerd kan worden.

 

Kennisdeling tussen en overdracht naar alle individuele land- en tuinbouwers

Doel is om alle (huidige en toekomstige) land- en tuinbouwers uit de regio te bereiken en optimaal te betrekken in een lerend netwerk. We nemen daartoe verschillende initiatieven, van zeer praktijkgericht, over zeer verdiepend (thematische avonden) tot zeer laagdrempelig (voorjaarsborrel).

 

Meer informatie: Greet Aernouts, projectcoördinator | Projectperiode: 2023-2025

Expertise: Draagvlak land- en tuinbouw

Omdenken – Kringlopen sluiten door samenwerking is een project van RURANT, Boerenbond, Boerennatuur, Latitude en de gemeenten Arendonk, Balen, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie en van steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Antwerpen

logo eu
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
logo provincie Antwerpen RGB
logo leader antwerpen
RURANT logo lowres v2
logo Boerenbond Zonder Baseline Green sRGB
logo BN langwerpig boord
logo Latitude Tuur VdWeyer
logo Arendonk rgb horizontaal
logo Balen v2
logo gemeente Mol
logo Oud Turnhout
Ravels logo
logo Retie

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.