Projecten en diensten

de muur over coachingfiguur

We stellen een stijgende maatschappelijke behoefte aan rust, ruimte, gezondheid, welzijn, authenticiteit en beleving vast. Dit biedt kansen voor plattelandsondernemers*. Deze toenemende behoeften dagen hen namelijk uit om vernieuwend uit de hoek te komen in hun bedrijfsvoering. Jammer genoeg geraakt dit innovatief ondernemerschap vaak niet verder dan een goed idee wegens gebrek aan gerichte begeleiding. Eerstelijnsadvies is dikwijls nog onvoldoende om het idee te realiseren

Daarom ontwikkelen wij een expertise- en coachingscentrum voor plattelandsondernemers met een loket waar ideeën kunnen worden aangemeld. Na een telefonische intake stelt de ondernemer het idee voor aan een groep experten en krijgt meteen feedback. Nadien volgt een coachingstraject. Verschillende workshops en evenementen versterken de ondernemers in hun vaardigheden waardoor de persoonlijke coaching efficiënter verloopt en in tijd beperkt blijft.

Door een pool van experten uit te bouwen, creëren we rond het loket een kennis- en expertisenetwerk. Zo ontstaat een dynamisch ecosysteem van plattelandsondernemers, experten, coaches en partners dat het ondernemerschap op het platteland een enorme boost geeft.

*Plattelandsondernemers ontwikkelen producten en diensten op de knooppunten van platteland met voeding, zorg, beleving, recreatie en educatie en/of zetten in op het verhogen van de toegevoegde waarde van hun (landbouw-)bedrijf, vertrekkend vanuit hun innovatief ondernemerschap en met als doel er een economische activiteit van te maken met een positief verdienmodel.

 

Jouw idee, een schat op het platteland

Heb jij een goed idee maar mis je een klankbord of heb je nood aan begeleiding bij de ontwikkeling of uitwerking ervan? Deel jouw idee met ons. Na een korte telefonische intake stel je het idee voor aan een groep adviseurs-experten (pitch) en krijg je meteen feedback. Komt het idee in aanmerking voor verdere begeleiding dan ontvang je jouw persoonlijk begeleidingstraject

 

Begeleidingstraject

De begeleiding bestaat uit 5 (verplichte) workshops en bijhorende coachingsessies en duurt ongeveer 6 à 9 maanden.

De workshops worden gegeven door experts ter zake en vormen de basis voor een onderbouwd businessplan. Jouw traject krijgt een vaste coach. Tijdens de coaching bespreken jullie de huiswerkopdrachten uit de workshops en de uitwerking van de verschillende onderdelen van jouw businessplan. Tijdens deze gesprekken komen hete hangijzers in beeld en zoeken jullie naar gepaste oplossingen.

Enkele reacties

Evi, Jade, Stijn en Raf hebben dankzij ‘Ondernemerscoach’ de begeleiding gekregen die ze nodig hadden om met hun idee aan de slag te gaan. 

Lees HIER meer

Coaches

Greet Aernouts (RURANT) en Patrick Pasgang (Innovatiesteunpunt)

Programma

Workhops en begeleiding
Ideeën die in aanmerking komen voor begeleiding
  • Ideeën met voldoende kwaliteit en een positieve beoordeling van de experten
  • Ideeën moet concreet zijn met zicht op een duidelijke doelgroep of klantensegment
  • De start moet mogelijk zijn binnen x-aantal maanden (geen jaren)

Technische ontwikkelingen of ideeën om de arbeid(-sprocessen) te verbeteren komen niet in aanmerking.

 

Workshopreeks 'Opmaak van een businessplan'

Je hebt een geweldig idee, een droom of plannen voor een nieuwe richting in je bedrijfsvoering. Met een realistisch businessplan schat je de leefbaarheid van je droom in en heb je een houvast voor toekomstige beslissingen. Het plan bewijst dat je goed nadenkt over je activiteiten wat je geloofwaardigheid als ondernemer versterkt en gesprekken voor de nodige vergunningen en financiële middelen onderbouwd. Een goed businessplan is dus goud waard!

Doorheen 5 workshops loodsen we jou richting een uitgewerkt businessplan.

 

De toekomst

Uit alle leerervaringen, de kennisopbouw en de vele denkoefeningen van de voorbij maanden onthouden we vooral dat plattelandsondernemers blijvende ondersteuning nodig hebben om in een steeds sneller veranderende samenleving hun plannen en bedrijven toekomstproof uit te bouwen

We richten ons met ons model en ons aanbod vooral op de ondersteuning van ondernemers met nieuwe ideeën die ze als starter of als bijkomende bedrijfsactiviteit willen uitbouwen en in de markt zetten.

We delen graag onze kennis en nodigen overheden en partners uit om samen met ons de denkoefening verder te zetten. Vanuit gesprek en dialoog kunnen we het model verder ontwikkelen en de juiste financiële instrumenten uitbouwen om de uitbouw van het ondernemers op het platteland alle kansen te geven.

Projectnota

De onderstaande projectnota schets een beeld van de activiteiten uit het project, resultaten, geleerde lessen en hoe we naar de toekomst kijken. De bijlagen vervolledigen de nota en vormen er één geheel mee.

 

 Meer informatie: Greet Aernouts, projectcoördinator

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Downloads

Ondernemerscoach is een project van RURANT en Innovatiesteunpunt in samenwerking met haar partners  en met financiële steun vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen 

 

logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
VLM logo
provincie antwerpen logo rgb
NIEUW logo ISP BL sRGB 150dpi
SP KK
Unizo logo
KBC
sbb logo

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.