Projecten en diensten

Artist impression van Koe in de Kost te Heeten destentor.NL

Twee trends vormen de aanleiding voor het agro-toeristisch netwerk. Veel mensen zijn in toenemende mate op zoek naar activiteiten met een betekenisvolle beleving en unieke ervaring, waaronder overnachtingsmogelijkheden in een rurale setting in eigen land (‘staycation’). De gerelateerde wetgeving is hier niet altijd op aangepast, maar middels dit intensieve begeleidingstraject waar de wetgevende instanties bij betrokken worden werken we naar een succesvol eindproduct.

Daarnaast zien we dat lokale ondernemers en landbouwers vragende partij zijn om in kleinere netwerken kennis te delen, en te bouwen aan heel concrete samenwerkingen. De ontwikkeling van de hoevelogies kunnen we in een (deels nog op te zetten) lokaal netwerk koppelen aan bestaande infrastructuur, producten en diensten. We stimuleren actief de samenwerking tussen en participatie van lokale ondernemers, producenten van lokale producten, lokale horeca etc.

Aanpak en acties

1/ Ontwikkelen kleinschalige logies

Inspiratietour

Om land- en tuinbouwers te begeleiden bij de ontwikkeling van hun concept, organiseren we op 18 mei 2022 een inspiratietour naar Nederland, waar deelnemers kunnen kennismaken met originele logiesconcepten. We worden begeleid door ervaringsdeskundigen en deskundigen op het gebied van wetgeving om deze voorbeelden naar een Belgische context te kunnen vertalen.

Schatten op het platteland

Ben je een land– of tuinbouwer uit het Leadergebied Kempen Zuid? Heb jij een leuk idee voor de ontwikkeling van een kleinschalige en/of vernieuwende vorm van hoevelogies maar mis je een klankbord of heb je nood aan begeleiding bij de ontwikkeling of uitwerking ervan? 

Deel HIER jouw idee met ons voor 31 juli 2022

Nadien volgt een korte telefonische intake waarna je op donderdag 8 september tussen 10u en 17u het idee voorstelt aan een groep adviseurs-experten (pitch) en je meteen feedback ontvangt.

Workshops en begeleiding

In de workshops reiken we handvatten aan voor het opmaken van een businessplan. Met individuele coaching begeleiden we ondernemers bij het realiseren van de nieuwe logies.

Meer info over inhoud, data en locaties volgt nog.

Lerend netwerk

Gedurende het hele proces worden vergunningsverstrekkende overheden en enkele experten betrokken om deel uit te maken van een actief ondersteunend lerend netwerk.

 

2/ Ontwikkeling toeristisch(e) product(en) en agro-toeristisch netwerk

De hoevelogies worden samen met producten en diensten gekoppeld aan de bestaande infrastructuur en verankerd in een toeristische lus. Daartoe creëren we een lerend netwerk voor ondernemers uit de horeca, recreatie- en agrarische sector waarmee we middels co-creatie inzetten op het ontwikkelen van nieuwe arrangementen die we middels die toeristische lus met elkaar verbinden. Dat past in de ambitie van landschapspark de Merode om meerdaagse fiets- en wandelroutes te ontwikkelen; meteen een duurzame verankering voor de toekomst.

 

Meer informatie: Greet Aernouts, projectcoördinator | projectperiode: 2022-2023

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Toerismeboeren en beleefondernemers is een project van Landschapspark de Merode, RURANT, Boerenbond met financiële steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

logo eu v2
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
provincie antwerpen logo rgb
leader logo
deM kleur horizontaal4x
Boerenbond Zonder Baseline Green sRGB

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.