Projecten en diensten

Twee trends vormen de aanleiding voor het agro-toeristisch netwerk. Veel mensen zijn in toenemende mate op zoek naar activiteiten met een betekenisvolle beleving en unieke ervaring, waaronder overnachtingsmogelijkheden in een rurale setting in eigen land (‘staycation’). De gerelateerde wetgeving is hier niet altijd op aangepast, maar middels dit intensieve begeleidingstraject waar de wetgevende instanties bij betrokken worden werken we naar een succesvol eindproduct.

Daarnaast zien we dat lokale ondernemers en landbouwers vragende partij zijn om in kleinere netwerken kennis te delen, en te bouwen aan heel concrete samenwerkingen. De ontwikkeling van de hoevelogies kunnen we in een (deels nog op te zetten) lokaal netwerk koppelen aan bestaande infrastructuur, producten en diensten. We stimuleren actief de samenwerking tussen en participatie van lokale ondernemers, producenten van lokale producten, lokale horeca etc.

Aanpak en acties

1/ Ontwikkelen kleinschalige logies

Inspiratietour

Om land- en tuinbouwers te begeleiden bij de ontwikkeling van hun concept, organiseerden we op 18 mei 2022 een inspiratietour naar Nederland, waar deelnemers kunnen kennismaken met originele logiesconcepten. We worden begeleid door ervaringsdeskundigen en deskundigen op het gebied van wetgeving om deze voorbeelden naar een Belgische context te kunnen vertalen.

Wat we daar geleerd hebben? Dat kan je lezen in deze Terugblik op. En in dit filmpje herbeleef je de reis en de indrukken van de deelnemers.

Inspiratie uit Vlaanderen – ga mee op inspiratiereis 

Hoe deze concepten vorm krijgen in Vlaanderen en wat kan bij ons gaan we ontdekken op vrijdag 30 september 2022 tijdens een inspiratietoer richting Oost- en West-Vlaanderen. Het programma en alle praktische info kan je via mail opvragen bij Greet Aernouts.

 

Schatten op het platteland

Ben je een land– of tuinbouwer uit het Leadergebied Kempen Zuid? Heb jij een leuk idee voor de ontwikkeling van een kleinschalige en/of vernieuwende vorm van hoevelogies maar mis je een klankbord of heb je nood aan begeleiding bij de ontwikkeling of uitwerking ervan? 

Deel HIER jouw idee met ons voor 31 juli 2022 (AFGESLOTEN)

Na een korte telefonische intake stel je het idee voor aan een groep adviseurs-experten tijdens een kort pitchmoment op donderdag 8 september tussen 10u en 17u. Je ontvangt ter plaatse meteen eerste feedback.

 

Workshops en begeleiding

Met een goed uitgewerkt businessplan schat je de leefbaarheid van je droom in. Het plan biedt je handvaten voor de financiering en schets een beeld van de partners die nodig zijn voor de uitvoering. Het plan bewijst dat je goed nadenkt over je activiteiten wat je geloofwaardigheid als ondernemer versterkt en gesprekken voor de nodige vergunningen en financiële middelen onderbouwd. Een goed businessplan is dus goud waard!

Doorheen 4 workshops loodsen we jou richting een uitgewerkt businessplan.

Aan de hand van een Business Model Canvas brengen we alle puzzelstukken voor jouw businessplan samen. Je krijgt meteen in beeld hoe deze stukken zich verhouden tot elkaar. Uiteraard wil je ook iets verdienen! We zoemen in op de rendabiliteit met zicht op kosten, inschatten van bezetting, financieel rendement en het berekenen van de correcte prijs. Naast de theoretische achtergrond reiken we praktische tools aan en worden voorbeelden besproken van vergelijkbare kleinschalige logiesprojecten. We gaan ook aan de slag met jouw idee. Uitgebreide informatie over het ‘Logiesdecreet, verzekeringen en voedselveiligheid’ bieden nog meer handvaten voor jouw plannen. Met ‘Een kijk op je businessplan’ presenteer je jouw idee aan de andere deelnemers om samen de businessplannen te vervolledigen.

Alle praktische info, data en locaties vind je HIER.

 

Lerend netwerk

Gedurende het hele proces worden vergunningsverstrekkende overheden en enkele experten betrokken om deel uit te maken van een actief ondersteunend lerend netwerk.

 

2/ Ontwikkeling toeristisch(e) product(en) en agro-toeristisch netwerk

De hoevelogies worden samen met producten en diensten gekoppeld aan de bestaande infrastructuur en verankerd in een toeristische lus. Daartoe creëren we een lerend netwerk voor ondernemers uit de horeca, recreatie- en agrarische sector waarmee we middels co-creatie inzetten op het ontwikkelen van nieuwe arrangementen die we middels die toeristische lus met elkaar verbinden. Dat past in de ambitie van landschapspark de Merode om meerdaagse fiets- en wandelroutes te ontwikkelen; meteen een duurzame verankering voor de toekomst.

 

Meer informatie: Greet Aernouts, projectcoördinator | projectperiode: 2022-2023

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Toerismeboeren en beleefondernemers is een project van Landschapspark de Merode, RURANT, Boerenbond met financiële steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

logo eu v2
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
provincie antwerpen logo rgb
leader logo
deM kleur horizontaal4x
Boerenbond Zonder Baseline Green sRGB

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.