Buiten.Zicht #4 | Geen nieuws is goed nieuws (2023)

beeld 20230630 slotevent in Bouwel 11

05/12/2023

Vrijdag 30 juni 2023  - Op het gemeenschapspleintje in Bouwel stelde Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, het inspiratieboek ‘Succesvol eetbaar groen realiseren’ voor. In de publicatie zijn ervaringen en tips gebundeld die gemeenten die zelf een eetbaar groen-initiatief willen realiseren met hun inwoners op weg kunnen helpen. Het inspiratieboek leest vlot en bulkt van de praktische tips. Het is de ideale basis voor gemeenten om met de juiste verwachtingen aan zo’n traject te beginnen. 

Het gemeenschapspleintje in Bouwel werd heraangelegd volgens de principes in het inspiratieboek en het ontwerp komt voort uit het begeleidingstraject dat RURANT opzette met de buurtbewoners, op vraag van de gemeente Grobbendonk. De herinrichting en het traject kaderen binnen het project Voedsel+Dorp . 

Uit de inleiding: ‘Succesvol eetbaar groen-initiatieven realiseren’ is het resultaat van een proces dat werd opgestart in 2017. Universiteit Antwerpen bestudeerde of buurtbewoners groenonderhoud kunnen overnemen van de gemeente, door zelf met eetbaar groen aan de slag te gaan. Zij maakten de ‘keuzewijzer eetbaar groen’ om buurtbewoners aan de slag te laten gaan met zelfgekozen initiatieven. Deze keuzewijzer werd uitgetest in het PDPO-project Voedsel + Dorp. Vanuit die ervaringen schrijven we dit inspiratieboek, zodat het een goed kader biedt om als gemeente mee aan de slag te gaan.” 

Download het inspiratieboek op onze website

Meer info: www.provincieantwerpen.be | Contactpersoon: Greet Aernouts | Expertise: participatie

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.