Partners

Boerenbond Innoveert White 01 Gemma Willems

Boerenbond Innoveert

Website Boerenbond Innoveert
boerennatuur

Boerennatuur Vlaanderen

LG BLL sRGB150dpi v2

Centrale Landelijke Gilden

Landelijke Gilden is een vereniging die mensen met een hart voor het platteland samenbrengt. Het hele jaar door organiseren de vrijwilligers van hun 900 afdelingen leuke activiteiten in hun dorp. Altijd brengen zij mensen samen in een gezellige sfeer waar amusement en genieten centraal staan.

Het hele jaar door zetten zij zich in voor de leefbaarheid van de plattelandsdorpen. Het behoud van de dorpsschool, veilig fiets- en wandelverkeer, de bescherming van de open ruimte, de sociale samenhang in het dorp, het zijn thema's die hen nauw aan het hart liggen.

Website Centrale Landelijke Gilden
heist op den berg

Heist-op-den-Berg

iok2pms

IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) verenigt 29 gemeentebesturen in de regio Kempen (provincie Antwerpen). Tot haar uitgebreid takenpakket behoren activiteiten zoals industrieel grondbeleid, sociaal grondbeleid en een hele waaier van ondersteunende diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, ruimtelijke planning, technische dienstverlening, socio-culturele dienstverlening,… Met haar multidisciplinaire expertise is IOK een permanente meerwaarde voor de Kempen en werkt IOK actief mee aan een duurzame streekontwikkeling. 

KL

Kempens Landschap

De organisatie Kempens Landschap koestert waardevolle historische landschappen en openruimtegebieden in de provincie Antwerpen. Door domeinen aan te kopen, te beheren en open te stellen voor het publiek willen zij zoveel mogelijk van het Kempens landschap bewaren en toegankelijk maken. Kempens Landschap kijkt met een integrale bril naar het landschap en zoekt steeds naar een evenwicht tussen cultuur, natuur, recreatie en landbouw. Ondertussen beheren zij ruim 1200 ha verspreid over 65 aangesloten gemeentebesturen.

Website Kempens Landschap
KogekaLogo portrait colour cmyk 1 v2

KOGEKA

Kogeka staat voor ‘katholiek onderwijs Geel – Kasterlee’. Deze scholengemeenschap bundelt alle secundaire scholen van het katholiek onderwijs in Geel en Kasterlee. Binnen deze scholengemeenschap kunnen leerlingen kiezen voor het studiegebied land- en tuinbouw.  Uiteraard is voor dit studiegebied de samenwerking met de vzw RURANT zeer belangrijk. 

Website KOGEKA
LG PLK BL sRGB150dpi

Plattelandsklassen

Plattelandsklassen vzw wil jongeren op een ervaringsgerichte manier in contact brengen met land- en tuinbouw, platteland en voeding en ondersteunt en ontwikkelt daarvoor educatieve initiatieven zoals:

  • Meerdaagse plattelandsklassen
  • Educatieve hoeves en bezoekboerderijen
  • Educatief materiaal

Meer dan 400 vrijwillige medewerkers en enkele professionele krachten geven vandaag vorm aan deze opdracht door het organiseren van eigen activiteiten, het aanmaken van allerhande didactische materialen en het ondersteunen van derden. Dit gebeurt steeds op een ervaringsgerichte, educatieve manier, waarbij ‘beleven’ centraal staat. Jongeren horen, voelen, ruiken, zien en smaken het platteland. Plattelandsklassen vzw is erkend door de Vlaamse overheid als Centrum voor Landbouweducatie. 

Website Plattelandsklassen
Provinciale Landbouwkamer

Provinciale Landbouwkamer

De Provinciale Landbouwkamer groepeert alle aan land- en tuinbouwgerelateerde organisaties, coöperaties en overheidsdiensten met een structurele werking in de provincie Antwerpen. De Provinciale Landbouwkamer ondersteunt de stamboekwerking voor runderen, varkens, schapen, geiten en paarden in de provincie en ondersteunt professionele vorming voor land- en tuinbouwers.

Website Provinciale Landbouwkamer
provincie antwerpen logo rgb

Provincie Antwerpen

Op 1 januari 2018 is de opdracht van de provincies verscherpt tot alle grondgebonden materie. Met bevoegdheden op het vlak van ruimte, mobiliteit, vrije tijd, leefmilieu, economie, landbouw en erfgoed blijft het provinciale werkterrein erg breed.
 
Samen met andere besturen, bedrijven en organisaties werken de provincies aan een streek waar het goed leven is. De provincies zijn daarbij de harde werkers achter de schermen. Met kennis van zaken bekijken ze uitdagingen die grenzen overstijgen door een gebiedsgerichte bril.

Dat maakt van de provincies een stille, maar straffe streekmotor. Een onmisbaar onderdeel voor de goede werking van het overheidsapparaat, met het vermogen om dingen in gang te zetten of te versnellen. 

Website Provincie Antwerpen
logo

Thomas More

Met 36 professionele bacheloropleidingen en 15.000 studenten in Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen, Lier, Geel, Turnhout en Vorselaar is de Thomas More-hogeschool de grootste kweekvijver voor hooggeschoold professioneel talent in de provincie Antwerpen. Thomas More is een strategische partner voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties in de brede regio en ver daarbuiten. Via Track5 is de hogeschool ook verbonden met 7 instellingen voor hoger beroepsonderwijs om samen één grote onderwijsruimte uit te bouwen, waarin elk talent optimaal tot zijn recht komt.

Website Thomas More
antwerpse kempen 2015 onder cmyk

Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)

Toerisme Provincie Antwerpen wil iedereen - Belg en buitenlander - warm maken voor een bezoek aan de provincie en in het bijzonder aan de groene regio’s Antwerpse Kempen en Scheldeland. TPA voert promotiecampagnes in binnen- en buitenland, is aanwezig op toeristische publieks- en vakbeurzen, onderhoudt nauwe contacten met allerlei media en communiceert via o.m. publicaties en websites. De afdeling Beleid en Ontwikkeling volgt de evolutie van het toerisme op de voet, verzamelt cijfermateriaal, verleent advies en is nauw betrokken bij allerlei planningsprocessen en projecten. Zij zorgt ook voor de uitbouw en het onderhoud van het netwerk van fietsroutes evenals van andere types van toeristisch-recreatieve routes. 

Website Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)
UNIZO LOV EZINEprovAPEN

UNIZO

Achter de naam UNIZO gaan zo'n 110.000 ondernemers en heel wat gemotiveerde medewerkers schuil. Stuk voor stuk ten dienste van ondernemers en het ondernemerschap. Een stevige ploeg. Ondernemers kunnen altijd bij de organisatie terecht, of het nu een zelfstandige, vrije beroeper of een KMO bedrijfsleider is. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel springen we in de bres waar nodig. UNIZO is dagelijks de stem van de ondernemer in de Dorpsstraat tot in de Wetstraat. UNIZO stapt naar beleidsverantwoordelijken of ventileert zijn mening in de krant, TV of radio.

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.