Buiten.Zicht #5 | Bomen, beestjes en een labo

Plattelandslabo

16/05/2024

In september maken we het officieel, maar achter de schermen wordt er bij RURANT hard gewerkt aan het oprichten van een vierde pijler: het Plattelandslabo – leercentrum en expertisenetwerk. 

Wat is de achterliggende gedachte? RURANT is een gevestigde waarde op het Antwerpse platteland. De medewerkers zijn daar waar de actie is. Zij zoeken voortdurend naar een wetenschappelijke onderbouwing van hun werk; ‘evidence-based’ is géén modewoord, maar het fundament van de werking. De nood aan kennis en het versterken van dat fundament neemt toe.

Dat merken we ook aan de vraag naar kennis en expertise die we, ook binnen het LEADER-secretariaat, regelmatig krijgen. Het leek zodoende niet meer dan logisch om van ad hoc naar georganiseerd kennis koppelen te gaan. 

Kennismakelaar

Vlaanderen kent veel kennisinstellingen die zowel economisch, sociaal en ecologisch onderzoek doen en waarvan de resultaten bruikbaar zijn voor plattelandsontwikkeling. Om die kennis te benutten, legt elke medewerker individueel contacten en bouwt een netwerk uit. Dat proces wil RURANT nu opschalen en stroomlijnen zodat de opgedane kennis gedeeld kan worden tussen medewerkers en andere actoren op het platteland. Om dit te realiseren zet RURANT vanaf september een kennismakelaar in. 

De kennismakelaar zoekt samen met projectuitvoerders en lokale overheden naar antwoorden op vraagstukken i.v.m. plattelandsontwikkeling. Het uitgangspunt voor het verzamelen van kennis en expertise wordt gevormd door de thema’s zoals die voor het LEADER-programma zijn geformuleerd. Dat zijn tenslotte ook de domeinen waar RURANT zich binnen de pijlers dorpen/participatie en projectontwikkeling op richt. Na een verkennend gesprek, gaat de kennismakelaar op zoek naar de juiste expertise en brengt deze in contact met de vraagsteller. De kennismakelaar werkt, samen met verschillende reeds geëngageerde kennisinstellingen, jaarlijks een programma uit rond een specifiek plattelandsthema.   

>> Pst! Zin om die rol van kennismakelaar-spin-in-het-web te vervullen? We hebben een vacature! Lees hem HIER <<

Je bent uitgenodigd!

Op 20 september 2024 organiseren we in de Warande in Turnout de kick-off. SCHRIJF JE IN

Meer info: Aan een website wordt gewerkt. Ondertussen kun je terecht bij Karel Lhermitte | T. 0497 92 70 62

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.