Projecten en diensten

campagnebeeld v2

Het belang van een klimaatrobuuste open ruimte komt steeds sterker naar de voorgrond. Weersextremen en hun gevolgen duiken onmiskenbaar op in de recente nieuwsverslaggeving, en zetten daarmee steeds een extra streep onder het belang om actie te ondernemen vóór we het door het VN klimaatpanel IPCC gedefinieerde ‘Point of No Return’ bereiken. 

De voordelen van een kruidenrijk grasland

Wat kunnen we doen? Naast het terugdringen van de uitstoot is ook het capteren van CO2 een van de mogelijkheden om de concentratie van dit gas terug te dringen, bijvoorbeeld door het op te slaan in de bodem in meerjarige, kruidenrijke graslanden. 

101 hectare kruidenland is een praktijkproject dat zich in hoofdzaak richt op de omschakeling van akkerland naar kruidenland. Tijdens de proefperiode zaaien we niet alleen kruidenland in, maar onderzoeken we ook de precieze impact en bijhorende voordelen. De literatuur spreekt alvast over winst op meerdere vlakken. Zo zou een kruidenrijk grasland:

  • meer organische koolstof in de bodem brengen dan een klassiek raaigrasmengsel;
  • een beter uitgebalanceerd veevoeder zijn en vergroot daardoor rechtstreeks de gezondheid en welzijn van het vee en verlaagt medische kosten;
  • bijdragen tot een mooier en bloeiend landschap;
  • meer (agro-)biodiversiteit leveren in en boven de bodem (microbieel bodemleven, bestuivers, plaagbestrijders);
  • zorgen voor een betere bodemkwaliteit en bodemstructuur, wat de opbrengst aan droge stof verhoogt;
  • beter bestand zijn tegen droogte wanneer de kruidensoorten diepwortelend zijn;
  • de gemonitorde koolstofwinst in veelvouden opleveren door het meerjarig karakter ervan.
Langdurige, sociale impact

Behalve de directe invloed op de CO2-concentratie heeft dit project een tweede uitgangspunt: we brengen landbouwers, burgers en bedrijven samen rond hetzelfde doel.

Bedrijven worden in toenemende mate benaderd in functie van hun uitstoot en de beperkingen of compensaties daaromtrent. Met dit project bieden we hen de mogelijkheid om een deel van hun CO2-compensatieverplichtingen effectief te realiseren. We bieden bedrijven niet alleen een oplossing in natura aan, maar ook de nodige projectopvolging en expertise. 

Voor landbouwers is het project niet minder interessant. Naast de voordelen van kruidenmengelingen kunnen landbouwers tijdens het project genieten van financiële ondersteuning via de LEADER-werking en professioneel advies en opvolging. 

Burgers zullen een steentje kunnen bijdragen door het sponsoren van vierkante meters. Zo kan je zelf een mooie, biodiverse en klimaatbestendige woonomgeving mee stimuleren. 

Na de projectperiode, gieten we de partnerschappen in een fonds dat aangewend kan worden voor de instandhouding en uitbreiding van het initiatief. Dit fonds vervangt dus de subsidies en bestaat uit sponsoring via burgers, landbouwers en bedrijven.

Er worden akkers ingezaaid in alle gemeneten van LEADER Kempen Oost: Ravels, Arendonk, Oud-Turnhout, Retie, Dessel, Mol en Balen

Meer informatieJoris Matthé, projectcoördinator | Projectperiode: 2022-2023

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Dit project wordt mogelijk gemaakt via het Europees subsidieprogramma LEADER KEMPEN OOST en is een partnerschap tussen Adviesbureau Vandeweyer, RURANT en Hooibeekhoeve.

logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
leader logo
RURANT logo lowres v2
provincie antwerpen logo rgb
Vandeweyer Adviesbureau

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.