Projecten en diensten

De Beleverij

De Beleverij wil het beleefaanbod op boerderijen uitbouwen, de zelfredzaamheid van het boerenbedrijfsleven versterken en het draagvlak voor landbouw vergroten.

Uit onderzoek blijkt een groeiende vraag naar het beleven van het platteland. Boeren zijn zelf ook vragende partij om te verbreden. Dit gebeurt echter nog zeer minimaal terwijl er veel opportuniteiten liggen. De Beleverij wil een katalysator zijn om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Lerend netwerk

Boeren zijn niet gewoon op een professionele manier mensen op hun bedrijf te ontvangen. Ook verliest elke boer apart veel tijd aan uitzoekwerk (regelgeving, vergunningen en verzekeringen). Het ontbreekt daarnaast aan goed uitgewerkte verdienmodellen. De opgebouwde ervaring van succesvolle boeren geraakt maar beperkt tot bij boeren die eraan willen beginnen. Ook is er een gebrek aan originele, aanvullende beleefactiviteiten (hetzelfde aanbod, ideetjes worden overgenomen). Tenslotte zijn boeren op dit moment op hun eigen eiland actief: het ontbreekt aan gezamenlijke efficiënte belangenbehartiging. De Beleverij wil hier de hindernissen wegwerken.

Zestien ondernemers engageren zich voor dit lerend netwerk. Door kennis en ervaringen te delen komen ze stapsgewijs tot een nieuw agro-toeristisch product op hun bedrijf. De groep is divers: jong en oud, vrouwen en mannen, reeds opgebouwde ervaring of verkennend, van kalfsveebedrijf tot biologisch CSA bedrijf.

Om zelf aan de slag te gaan kun je de Startkit op onze pagina 'Publicaties' downloaden. De downloads hieronder zijn daar in opgenomen.

Dit project is een partnerschap van RURANT, Innovatiesteunpunt en Boerenbond.

Meer informatie: Laura van Selm, projectcoördinator

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

Downloads

De Beleverij - Wat vonden de deelnemers ervan?

De Beleverij is een plattelandsproject van RURANT en Innovatiesteunpunt in samenwerking met Boerenbond met financiële steun vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland. 

logo eu
VLM logo
logo ISP
Boerenbond

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.