Projecten en diensten

IMG 0139

Gedeelde landbouwwegen is een LEADER-project in het LEADER-gebied Kempen Oost met als doel om de verkeersveiligheid op de vaak smalle landbouwwegen te verbeteren voor de diverse gebruikers van deze wegen. De landbouwwegen die ontworpen werden voor relatief kleine landbouwvoertuigen, worden ondertussen niet alleen gebruikt door landbouwvoertuigen die een stuk groter geworden zijn, maar ook door recreatieve gebruikers (wandelaars en fietsers) en buurtbewoners die met de auto de hoofdwegen willen vermijden. Dit toegenomen gebruik verhoogt het risico op conflicten tussen de verschillende gebruikers.

Om dit aan te pakken is er geëxperimenteerd met proefopstellingen, effectmetingen, participatiemomenten en communicatietools.  Resultaat is een toolbox die bestaat uit:

1. Een theoretisch onderbouwd stappenplan voor aanpak knelpunten

De basis om knelpunten aan te pakken is een stappenplan. De lokale besturen worden zo aangemoedigd om eventuele conflicten op landbouwwegen eerst te bestuderen op niveau van het netwerk, dan op niveau van gebruik & pas in de laatste plaats op niveau van de infrastructuur.

 

2. Proefopstellingen en infofiches

In totaal werden tien proefopstellingen geplaatst gaande van een verbod voor gemotoriseerd verkeer, tot suggestiestroken en bermen, tractorsluizen, signalisatie of wegversmallingen. De proefopstellingen stonden tot en met de oogstperiode najaar 2022 en worden vervolgens geëvalueerd aan de hand van een ontwikkelde standaard evaluatietool.

Voor deze proefopstellingen werden de nodige technische fiches opgemaakt (inclusief een maatregelenpakket, technische tekeningen, referentiebeelden,…) zodat ook andere lokale besturen hiermee aan de slag kunnen en zelf ook proefopstellingen kunnen installeren.

 

3. Sensibiliseringscampagne

De uitgewerkte sensibiliseringscampagne richt zich op de verschillende gebruikersgroepen van de landbouwwegen. De campagne is raadpleegbaar en downloadbaar voor iedereen. De eerder ludieke aanpak van de campagne is aanpasbaar voor verschillende communicatiedragers en dus zowel online als offline inzetbaar. De campagne omvat ook een lespakket voor scholen.

Deze toolbox wordt gratis ter beschikking gesteld van andere lokale besturen en kan je downloaden via de website van de provincie Antwerpen

 

Meer informatie: Wim Poelmans, coördinator RURANT | Projectperiode: 2021 - juni 2023

Expertise: Draagvlak land- en tuinbouw

Gedeelde landbouwwegen is een leaderproject in het Leadergebied Kempen Oost. Het project is een partnerschap tussen de plattelandsgemeenten Arendonk, Balen, Dessel, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie, de provincie Antwerpen en vzw RURANT.

Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
leader logo
provincie antwerpen logo rgb

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.