Projecten en diensten

figuur koplopers

KOPLOPERS ARO beoogt de oprichting en ondersteuning van een koploperbeweging van land- en tuinbouwers in de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (verder afgekort als ARO), als belangrijke katalysator om te komen tot het verbreden van de economische basis van en het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de beroepslandbouw in de regio. Dit gebeurt door in te zetten op drie sporen:

  • Oprichting en ondersteuning van een koplopersgroep, een netwerk van trekkers van waaruit nieuwe initiatieven geïnitieerd worden die bijdragen aan de globale doelstellingen. Nadien wordt deze groep verder ondersteund door de bijeenkomsten te faciliteren, de groep inhoudelijk te inspireren en het aanreiken van geschikte werkvormen, tools en financieringsmogelijkheden.
  • Effectieve realisaties, eerste quick-win projecten die bijdragen aan de globale doelstellingen. Het aantal projecten is niet beperkt, maar binnen dit project wordt voorzien in de financiering van 5 eerste projecten, zodat er meteen ook uitvoering kan gegeven worden.
  • Individuele bedrijfseconomische begeleiding land- en tuinbouwers adhv zowel een eerstelijnsadviesfunctie als een bedrijfseconomische doorrekening van nieuwe beoogde bedrijfsontwikkelingen. Op deze manier krijgen bedrijfsleiders inzicht in de economische haalbaarheid en stijgen de slaagkansen.

Expertise: Ondernemersnetwerken

Koplopers ARO is een project van RURANT, provincie Antwerpen en de gemeenten Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk en met financiële steun vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen

logo eu
vrn eu blauw slogan pdpo v2
VLM logo
logo provincie Antwerpen RGB

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.