Projecten en diensten

Logobalk De goren
De Goren

In het noorden van Heist-op-den-Berg treffen we ‘De Goren’, een openruimte-gebied van 300 hectare. Van bovenaf gezien is het is een lappendeken van weide, bos, open landbouwgebied en waardevolle restanten van de oude Goorheyde. De Goorloop deelt het gebied mooi in twee, met boven deze kleine stroom het agrarisch gebied van de Wiekevorstse Goren en aan de onderkant het bosgebied van de Bruggeneindse Goren.

Doelen op korte en lange termijn

Een eerste doel van project Land-Lab is om dit gebied in zijn geheel klimaatbestendiger te maken en er agrarische en natuurlijke biodiversiteit te herstellen. Een plek voor landbouw, wilde natuur en een gezonde waterhuishouding zijn hierin de drie belangrijkste klemtonen.

Een tweede doel van dit project is de belevingswaarde van het gebied opwaarderen, zodat meer mensen op een trage manier van dit gebied kunnen genieten én zich bewust worden van het belang van herstel en behoud van ons open landschap. We focussen op de uitwerking van een trage wegennetwerk, de erfgoedwaarde van o.a. de Pandoerenhoeve en de Kaasstrooimolen, en oude verhalen over het gebied.

Aan het einde van dit traject willen we enerzijds een lange termijnvisie uitgewerkt hebben over de verdere duurzame ontwikkeling van De Goren, waar het lokaal bestuur en lokale partners verder mee aan de slag kunnen. Tegelijk realiseren we verschillende maatregelen op het terrein, m.b.t. de verschillende klemtonen: agrarische biodiversiteit herstellen, natuurherstel, droogte- en overstromingsmaatregelen, het wandelnetwerk, enz. 

Belang van samenwerking en betrokkenheid lokale actoren

Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur, de actoren op het terrein en partnerorganisaties met de juiste expertise. We betrekken van in het begin landbouwers, Natuurpunt, de heemkundige kring, enz. We streven naar zo groot mogelijke lokale gedragenheid. Zowel concrete maatregelen, als de lange termijnvisie moeten het resultaat zijn van nauwe samenwerking en overleg tussen alle betrokkenen. RURANT speelt de rol van projectcoördinator in dit verhaal.

Meer informatie: Ellen Baert, projectcoördinator | Projectperiode: 2023-2025 | www.heist-op-den-berg.be/land-lab-bruggeneindse-goren

Expertise: landschapsherstel, focus op klimaat en biodiversiteit + participatie stakeholders 

Expertise: Dienstverlening op maat

Promotor: Heist op den Berg
Copromotoren: RURANT, Boerennatuur, Regionaal Landschap Rivierenland
Dit is een PDPOIII project (Europa, VLM, Provincie Antwerpen)

Rivierenland logo kleur
boerennatuur
heist op den berg
logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
VLM logo
provincie antwerpen logo rgb

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.