Expertise

Het kerkgebouw staat vaak centraal in een dorp, gemeenschap. Heel wat van die gebouwen verliezen hun huidige functie en staan vaak leeg. RURANT begeleidt gemeenten en betrokken actoren om samen met de bewoners nieuwe invullingen te zoeken voor de bestaande kerken. 

Voorbeelden van projecten:

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.