Laboratorium ontharding - Programma

Laboratorium Ontharding

Presentaties - 27 juni 2019

 

Download hier het verslag van het Laboratorium Ontharding. 

 

Een consequente ruimtelijke visie op een groen, onthard en kernversterkend centrum - Lieven Janssens, Burgemeester Vorselaar

Ondanks het feit dat Vorselaar de tweede kleinste gemeente van de provincie Antwerpen is, herbergt ze een schat aan cultuurhistorische en natuurlijke relicten. Gecombineerd met een innoverende gemeentelijke visie op ruimtegebruik werkt Vorselaar sinds 2008 stapsgewijs en met een vast vademecum aan verdichting, vergroening en ontharding. Sluitstuk is een masterplan in het dorpscentrum, inclusief de herinrichting van het marktplein en een gemeentepark (2020) met “ontharding” als centraal principe. Een moedige aanpak met valkuilen en kansen. Burgemeester Lieven Janssens geeft toelichting bij de beleidsvisie.

klik hier voor de PRESENTATIE

Van Dorpsparking naar Dorpspark – Bert Kenis, Schepen Ruimtelijke Ordening Balen en Danny Vaes, IOK

In een groene gemeente als Balen verwacht je niet meteen een verhoogde noodzaak voor vergroening of ontharding. Toch werden enkele dorpspleinen, zoals dat van Hulsen en Olmen, in het verleden ingericht met koning auto in het achterhoofd. Balen wil met de herinrichting van deze marktpleinen een dubbelslag slaan. Ontharding wordt de focus maar dan wel gekoppeld aan een functieverschuiving: van dorpsparking naar dorpspark. Een inzicht in de begeleiding van dit proces en de communicatie naar burgers toe.

klik hier voor de PRESENTATIE

“Vergroen je Voortuin”, activatie van buurten – Davy Sterkens, Innovatiesteunpunt en An-Katrien Cuypers, Regionaal Landschap Rivierenland

De Vlaamse voortuin… er worden zelfs boeken over geschreven. You love it or you hate it, maar één ding staat vast: vaak zijn ze overmatig verhard en betekenen ze niet altijd even veel voor de lokale biodiversiteit. Er ligt dus in de gezamenlijke oppervlakte Vlaamse voortuin een groot potentieel voor het grijpen. Innovatiesteunpunt en Regionaal Landschap Rivierenland startten in 2017 een proefproject op om burgers samen te brengen en te activeren. Het werd een onthardingsproject met winsten op vlak van biodiversiteit en sociale cohesie van de betrokken buurten. Zij geven via hun ervaringen en dienstverlening praktische tips om samen met burgers aan de slag te gaan.

klik hier voor de PRESENTATIE

“GruunRant breekt uit!”, met Kempense case als experiment – Dirk Cleiren, GruunRant

Drie organisaties (GruunRant, Antwerpen aan ’t Woord en Regionaal Landschap de Voorkempen) bundelen de krachten om een echte onthardingsgolf op gang brengen in de Antwerpse stadsrand. Niet ontharden om te ontharden, maar ontharden om de groene ruimte in de stadsrand te ontsnipperen en te versterken. Het project vertrekt van een ruimtelijke analyse die verschillende strategisch gelegen en potentieel te ontharden zones in kaart brengt. Om tot concrete realisaties te komen, worden er coalities gesmeed met lokale partners. Een springplank naar een lokaal verankerde samenwerking. Aan de hand van een Kempense case helpt GruunRant u op weg met uw eigen ideeën.

klik hier voor de PRESENTATIE

Interactieve sessie ontharding van speelplaatsen – Katrien Hoeylaerts, MOS Provincie Antwerpen en Daan Janssens, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Talloze studies bevestigen dat kinderen beter ontwikkelen op een groene speelplaats. Meestal betekent vergroenen ontharden. Daan Janssens, projectmedewerker landschap van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Katrien Hoeylaerts van MOS Provincie Antwerpen begeleiden verschillende scholen bij hun ontharding en vergroening. De ambitie is om de volgende 3 jaren nog 15 andere speelplaatsen te ontharden met de subsidie van de proeftuin ontharding. De voordelen van groen op school, de mogelijkheden en moeilijkheden, ontdekt u via een interactieve methodiek en vanuit concrete praktijkvoorbeelden. Vergeet uw smartphone niet, want voor deze sessie kan je hem gebruiken.

klik hier voor de PRESENTATIE

“Betonschra(a)p” - Matthias Blondia, Team Gentse Stadsbouwmeester

Stad Gent werkt op meerdere fronten tegelijk aan het terugdringen van verharding in de stad, enerzijds door ontharding structureel in te bedden in de planvorming (‘betonschrap’), anderzijds door effectief onthardingsprojecten te realiseren (‘betonschraap’). Beide pistes creëren kansen, maar kennen hun eigen uitdagingen. Matthias Blondia van Team Gentse Stadsbouwmeester laat u kennis maken met twee lopende projecten: De realisatie van acht Groenklimaatassen die stad en buitengebied verbinden en het Integraal Plan Klimaatrobuust Openbaar Domein.

klik hier voor de PRESENTATIE

RE-MOVE – werktafel “Weg weg” Architect Tim Vekemans, RE-ST

RE-MOVE is een systemisch onderzoeksproject en een samenwerking tussen RE-ST, Ruimtelijk planningsbureau Voorland en vzw Trage Wegen. Dit project is ontstaan vanuit de vaststelling dat Vlaanderen het meest dense autowegennet van Europa heeft. Vanuit het principe van kostenbesparing en maatschappelijke meerwaarde, focust RE-MOVE op de selectieve ontharding van autowegen en op de omzetting naar open ruimte of trage wegen.

Het onderzoeksteam organiseert tijdens het laboratorium ontharding een ‘werktafel’ waarbij u kan meedenken over de weerstanden en katalysatoren van wegontharding. De RE-MOVE methodiek die het onderzoeksteam de volgende jaren zal ontwikkelen moet uitmonden in een handleiding voor het ontwerpen van een nieuwe toekomst voor overtollige wegenis in Vlaanderen. Want, waar een wil en een plan is, kan een weg weg!

klik hier voor de PRESENTATIE

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering via Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

Een project in samenwerking met IOK, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Streekplatform Kempen

Banner Platteland Plus Antwerpen vol kleur logo
iok2pms
logo RLKGN
Logo Streekplatform Kempen

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.