Buiten.Zicht #2 | Van wisseltruc tot varkensstal: herfstoogst! (2021)

20200213 Essen 3

28/10/2021

Gemeente Essen schuwt de vernieuwing niet. Op vraag van landbouwers boog ze zich mee over het inrichten van een nieuw soort Landbouwadviesraad (LAR). Die nieuwe raad reageert niet enkel op kwesties van het bestuur, maar neemt ook zelf de teugels ter hand.

Een landbouwadviesraad geeft kwalitatief advies rond actuele thema’s in de landbouw. Nieuw aan de raad in Essen is dat zij niet enkel reageert op vraag van het gemeentebestuur, maar ook, met een beperkt aantal vaste leden én ad hoc werkgroepen, op eigen initiatief activiteiten organiseert en thema’s aankaart. Het doel: inspelen op actuele ontwikkelingen en bijdragen aan een groter draagvlak voor en het versterken van de landbouwsector. De uitdaging: deze aanpak verankeren in het beleid.

RURANT begeleidde het traject dat bestond uit een open debatavond rond verschillende thema’s (zoals representatie) en een participatietraject om met de boeren tot een nieuwe structuur te komen. Het sleutelwoord daarbij was governance – want wie zelf de touwtjes (en de verantwoordelijkheid) in handen neemt, wordt ook gestimuleerd om op een andere manier over advies en communicatie te denken.

Meer info: www.essen.be | Contactpersoon: Greet Aernouts | Expertise: Draagvlak land- en tuinbouw

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.