Buiten.Zicht #3 | Frisse kopjes, nieuwe projecten en een vink (2022)

Presentatie1

28/10/2021

Dat er goed gezorgd wordt voor het Antwerpse platteland! In januari 2022 gingen er veertien nieuwe LEADER-projecten van start. Over de drie van/met RURANT kunt u elders in deze nieuwsbrief lezen, hier lichten we er per gebied kort nog een paar andere uit. 

LEADER MarkAante Kempen + | Drempels tegen droogte – Regionaal Landschap de Voorkempen | Thema Open ruimte

Regionaal Landschap de Voorkempen wil op een laagdrempelige wijze land- en tuinbouwers in Hoogstraten bekend maken met, en vertrouwen geven in, maatregelen voor waterretentie en waterconservering, onder andere met testopstellingen. De bedoeling is om het over het hele gebied uit te rollen daarna. 

LEADER Kempen Oost | Groene ontmoetingsruimten in Mol – RLKGN | Thema Leefbare dorpen

In dit project gaat Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met bewoners van Mol een digitale tool testen en finetunen. De tool moet het voor verschillende groepen mogelijk maken om op een heel laagdrempelige manier participatief aan de slag te gaan met vergroeningsprojecten. Het project komt voort uit een traject van Veerkrachtige Dorpen. 

LEADER Kempen Zuid | Ons buur(t)verhaal - Kempens Karakter | Thema Streekidentiteit

Ons buur(t)verhaal is een participatief pilootproject over, voor en door drie (cultureel) diverse buurten waarbij de gemeenschapsvormende kracht van erfgoed wordt ingezet om de sociale cohesie in de buurt te versterken.

Meer informatie en contact: Kim Van Breda (LEADER Kempen Zuid en Oost) | Lotte ten Voorde (LEADER Markaan Kempen+)

Over LEADER: www.leaderprovincieantwerpen.be

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.