Averegten

Op provinciaal groendomein De Averegten bevindt zich een leegstaand voormalig agrarisch gebouw. Een kans om nieuwe invullingen te vinden, een kans ook om de actoren uit de omgeving daarbij te betrekken. De ligging en uitstraling maakt van de site een ideale uitvalsbasis voor heel uiteenlopende doelgroepen. De boerderij is gelegen aan de rand van De Averegten op een plaats waar bos, weilanden en woonzone elkaar ontmoeten. De Boerderij is een draaischijf voor bezoekers van natuurdomein De Averegten en het Netedal dat recreatief ontsloten wordt. Een draaischijf voor bezoekers van landbouwbeleving: op de boerderij zelf en het platteland er omheen. Een draaischijf binnen een groter geheel van toeristische verbindingen: Hof Ter Laken, Kruiskensberg, Pandoerenhoeve.  M.a.w. een kans om de bio-boerderij meer geïntegreerd en multifunctioneler te ontwikkelen, zowel naar inhoud als naar partnerschappen, een plattelandshub.

De haalbaarheid van een plattelandshub werd door RURANT onderzocht aan de hand van een publieksbevraging tijdens het evenement Feest op het Erf (Waar droomt u van op deze plek?) en 41 gesprekken met heel uiteenlopende organisaties, privé-personen en partners.  Hieruit kwamen de volgende richtingen naar voren:

- Van een eerder gesloten project naar een open project: toegankelijk voor publiek- Van één beperkte functie (kinderboerderij) naar verschillende functies (beleving, recreatie, workshops, educatie en ontmoeting)

- Van de talenten van één echtpaar naar de talenten en expertise van verschillend mensen en organisaties: een groot netwerk waar samenwerking centraal staat

- Van een plek waar mensen konden komen kijken naar een plek waar mensen mogen komen meedoen (community)

Expertise: Plaats-maken

Downloads

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.