Projecten en diensten

20230417 122640

Biobased Boeren is een vernieuwend, revolutionair concept. Niet eerder dachten we aan landbouwers om naast voedsel ook vezels te leveren voor duurzame, circulaire en modulaire woningbouw. Het concept staat nog in de kinderschoenen. Om op termijn kunnen opschalen is er ruimte nodig voor experiment, het werken aan vertrouwen in elkaar én de mogelijkheden.

Om van een organisch product tot een bouwelement te komen, is een hele keten nodig die best meteen integraal opgebouwd wordt. Waarom?

  • De bouwsector wil pas produceren als er vezels op de markt komen;
  • Designers, ontwerpers en architecten willen pas ontwerpen als hun ontwerp verkocht kan worden;
  • De landbouwsector wil pas vezels en reststromen op de markt brengen als er producenten mee aan de slag willen gaan;
  • Bouwheren willen pas bouwen als er een hoogwaardig kwalitatief product verkrijgbaar is.
Radicaal nieuw perspectief

Met Biobased Boeren willen we samen met de partners nieuw perspectief bieden aan de bouw- en landbouwsector. Ze kampen beide met specifieke problemen en de oplossing zit in de samenwerking. Deze radicaal nieuwe manier van modulair en circulair bouwen met exclusief gebruik van lokaal geproduceerde materialen en 'afval' uit reststromen doet ons nadenken over klimaatoplossingen én nieuwe landbouwmodellen. We kijken met frisse blik naar quasi oneindige, ongebruikte afvalstromen en nieuwe teelten. Plots worden textiel, voedselresten en rioolwater, maar ook bijvoorbeeld hennep, vlas, lisdodde, mycellium en cellulose een bron van bouwmateriaal. We verliezen de hoofdfunctie van de landbouwsector als voedsel- en voederproducent niet uit het oog. De winst zit in de complementaire multifunctionaliteit waarbij (vee)voeding én duurzame productie van vezels perfect samen kunnen gaan.

Wat gaan we op korte termijn doen?

Het project heeft als doel een netwerk van landbouwpioniers klaar te stomen en om ruimte te maken voor experiment en eventueel opschaling in een latere fase. ZO realiseren we een opstap naar nieuwe initiatieven en staan we klaar wanneer opportuniteiten zich voordoen. 

RURANT legt vanuit haar missie en expertise de focus op het ontwikkelen van draagvlak, kennisuitbouw, uitbouw van een pioniersnetwerk en concrete oplossingen voor/met landbouwers. Via storytelling, co-creatieve werksessies, interactieve bezoeken aan het living lab 'The Exploded View', debatten, vorming, uitbouw partnerschappen, enz… helpen we het draagvlak en de goesting groeien.

Hoe ziet de toekomst erui?

Op middellange termijn streven we naar een duurzaam inkomen voor de landbouwer in een robuust, multifunctioneel landbouwlandschap waarin verschillende maatschappelijke, economische en ecologische uitdagingen aangepakt worden met circulariteit, duurzaamheid, rendabiliteit en herstel in het achterhoofd. Dit vormt de basis voor een groenere en veerkrachtige waardeketen waarin de interafhankelijkheid tussen de sectoren niet langer een zwak punt is maar een meerwaarde.  

We brengen bouw, landbouw, natuur en burger dichter bij elkaar en stimuleren zo een positieve wil voor verandering opdat de duurzame transitie ingezet kan worden. Het resultaat: een stabiel investeringsklimaat dat opschaling mogelijk maakt.

Interesse? Oproep!

Je bent landbouwer en je voelt je “ontdekkingsreiziger avant-la-lettre”? Je bent een vat boordevol ideeën en goesting? Je bent op zoek naar iets compleet nieuws? Kom mee met ons pionieren in dit waanzinnig interessante traject! 

Dit project loopt in LEADER Kempen Zuid, maar geïnteresseerden buiten dit gebied kunnen ook altijd contact opnemen!

Meer informatie: Joris Matthé, projectcoördinator | Projectperiode: 2023-2024

Expertise: Multifunctionele land- en tuinbouw

BioBased Boeren op PlattelandsTV (mei 2023)

Het LEADER-project BioBased Boeren schitterde in een aflevering van 'Tournée Provinciale' op PlattelandsTV. Bekijk de aflevering hier terug. 

'Biobased Boeren' is een LEADER-project van RURANT, Kamp C, Boerenbond innoveert en LATitude. Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Antwerpen

logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
leader logo
RURANT logo lowres v2
provincie antwerpen logo rgb
logo Kamp C
Boerenbond Innoveert White 01 Gemma Willems
logo Latitude Tuur VdWeyer

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.