Projecten en diensten

korp logo2x

KORP is een samenwerking tussen RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, IOK, de provincie Antwerpen en Streekplatform Kempen. KORP brengt beleidsmakers, bovenlokale organisaties, experten en kennisinstellingen samen rond ruimtelijke hot topics. Het KORP organiseert daarom in 2019 en 2020 elk half jaar een laboratorium. Een laboratorium heeft drie functies:

- netwerking: Een doordachte mix van deelnemers vergroot de kans dat u in contact komt met de persoon of organisatie waarnaar u al een tijdje op zoek bent om antwoorden te kunnen vinden voor uw ruimtelijke vraagstukken.

- inspireren: Tijdens een laboratorium wordt u op interactieve wijze in contact gebracht met nieuwe inzichten, innovatieve methodieken en externe expertise die u de nodige inspiratie kan bieden voor uw eigen ruimtelijke ideeën.

- activeren: Een laboratorium is meer dan een informatief evenement. Het mikt ook op het aanreiken van methodieken, tools en advies om actie te ondernemen. Door de juiste combinaties van deelnemers trachten we ook de kans op nieuwe samenwerkingsverbanden te maximaliseren.

De verslagen van de eerste twee laboratoria vindt u hieronder bij downloads.

KORP 3: Het Laboratorium Publieke Ruimte (werktitel)

23 juni buigt KORP zich in de Warande in Turnhout over het onderbenut potentieel van gemeente-eigendommen.

Een relatief groot percentage van het grondgebied van een gemeente is eigendom van de betreffende gemeente. Daardoor heeft een lokaal bestuur een directe vat op een deel van de open ruimte en de invulling ervan. Vaak gaat het over veel percelen, zijn deze sterk versnipperd en verspreid en is het overzicht niet altijd raadpleegbaar. Bovendien zitten de bevoegdheden voor de invulling ervan vaak bij verschillende diensten binnen een bestuur. Ondanks meer bewustwording en goede voorbeelden, wordt het potentieel van veel terreinen niet altijd benut. Mits een betere visie en aanpak is er dus op korte termijn winst te boeken op ruimtelijk – ecologische thema’s die immers ook broodnodig zijn. 

Slechts enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Biodiversiteitswinst (inclusief agro-biodiversiteit)
  • Klimaatadaptatie en -mitigatie (waterberging, CO2-opslag, “koeltegroen” in hitte-eilanden, groene energie,…)
  • Beeldkwaliteit en streekidentiteit
  • Kwalitatief en duurzaam platteland
  • Ontspanning en sociale ontmoetingsplaatsen.
  • Realisatie recreatieve en/of groen-blauwe links

Het openruimtegebied, grosso modo de som van landbouw, natuur en bos, is hierbij een evidentie. Maar ook open ruimte in verstedelijkte context kan onderwerp van het nieuwe laboratorium van KORP zijn. Denk maar aan stadsparken, pleintjes, wegbermen, “groene vingers”, water, leegstaande terreinen, restgronden  en "overstukjes".

23 juni gaan we samen met u op zoek naar antwoorden op uw vragen, oplossingen voor uw knelpunten en suggesties voor effectieve realisaties.

De doelgroep bestaat voornamelijk uit mandatarissen en ambtenaren van lokale besturen, provinciale en Vlaamse administraties. Deze worden aangevuld met experten, kennisinstellingen en bovenlokale organisaties.

Meer info, programma en inschrijvingen volgen later. 

 

Expertise: Bovenlokale samenwerkingsverbanden

Downloads

Het Kempens Open Ruimte Platform wordt gecoördineerd door Rurant en ondersteund door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Streekplatform Kempen, Provincie Antwerpen en IOK. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen en aangevuld met middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

 

ESF combinatielogo esf 1
platteland plus
logo RLKGN
Logo Streekplatform Kempen
iok2pms

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.