Projecten en diensten

korp logo2x

Het KORP brengt beleidsmakers, bovenlokale organisaties, experten en kennisinstellingen samen rond ruimtelijke hot topics. Het KORP organiseert daarom in 2019 en 2020 elk half jaar een laboratorium. Een laboratorium heeft drie functies:

1. Netwerken: Een doordachte mix van deelnemers vergroot de kans dat u in contact komt met de persoon of organisatie waarnaar u al een tijdje op zoek bent om antwoorden te vinden voor uw ruimtelijke vraagstukken.

2. Inspireren: Tijdens een laboratorium komt u op interactieve wijze in aanraking met nieuwe inzichten, innovatieve methodieken en externe expertise die u de nodige inspiratie kan bieden voor uw eigen ruimtelijke ideeën.

3. Activeren: Een laboratorium is meer dan een informatief evenement. Het mikt ook op het aanreiken van methodieken, tools en advies om actie te ondernemen. Door de juiste combinaties van deelnemers trachten we ook de kans op nieuwe samenwerkingsverbanden te maximaliseren.

De verslagen van de eerste twee laboratoria vindt u hieronder bij downloads.

KORP is een samenwerking tussen RURANT, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, IOK, de provincie Antwerpen en Streekplatform Kempen.

Meer informatie: Joris Matthé, projectcoördinator | www.laboratoriumpubliekeruimte.be 

Expertise: Bovenlokale samenwerkingsverbanden

De open ruimte van Retie vanuit de lucht

Het Kempens en Reties Open Ruimte Platform brengen de open ruimte van de Kempen tot in uw huiskamer. Voorzien van unieke beelden en verstaanbare mensentaal nemen we u mee op vliegreis boven Retie. Geniet mee van deze unieke beelden. En vooral, ontdek het belang van open ruimte in enkele van haar facetten. Deze film werd mogelijk gemaakt door middelen via het PlattelandPlus Programma en LEADER. Met dank aan volgende partners: RURANT, gemeente Retie, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, IOK, Provincie Antwerpen, LEADER, Vlaanderen, Streekplatform Kempen, ESF, EU (met steun van ELFPO), Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, De Firma.

Het Kempens Open Ruimte Platform wordt gecoördineerd door Rurant en ondersteund door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Streekplatform Kempen, Provincie Antwerpen en IOK. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen en aangevuld met middelen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het Reties Open Ruimte Platform wordt gerealiseerd met steun van ELFPO. 

 

ESF combinatielogo esf 1
logo RLKGN
Logo Streekplatform Kempen
iok2pms
LEADER logo
leader logo
provincie antwerpen logo rgb

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.