Projecten en diensten

pg 3 LVS Balen 1

RURANT heeft de gemeente Balen begeleid bij het uitwerken van een lokale voedselstrategie. Lokale producten zijn een toeristische troef vinden ze in Balen. In dit project vond een unieke vervlechting van twee thema's plaats, met toerisme als kader en aanknopingspunten voor het stimuleren van lokale economie.

Om te komen tot een voedselstrategie volgen we een proces waarin wordt nagedacht over hoe het voedselsysteem veranderd kan worden en welke stappen en concrete acties nodig zijn om die verandering te realiseren. Een voedselstrategie zet voedselproductie en –consumptie op de agenda, bouwt verder op bestaande initiatieven en zoekt meerwaarde door verschillende groepen bij elkaar te brengen.

Samen met de toeristische dienst van Balen werd een inventaris van producten en producenten opgemaakt. Tijdens twee ondernemersbijeenkomsten werd de basis gelegd voor een ondernemersnetwerk en kwamen vele nieuwe ideeën rond promotie, samenwerking en evenementen tot leven. 

Meer informatie: Greet Aernouts

Expertise: Lokale producten

Downloads

Lokale voedselstrategie Balen is een project van RURANT in opdracht van gemeente Balen. 

Balen logo

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.