Projecten en diensten

Visitor Giving

Het project Visitor Giving introduceert een alternatieve financiering voor gebiedsontwikkeling. Binnen deze methode wordt een rechtstreeks beroep gedaan op de “gebruikers” van een gebied (bezoekers, ondernemers, organisatoren van allerhande activiteiten, inwoners, recreanten, ….). Dit levert extra inkomsten op én – misschien nog belangrijker! – het verhoogt in aanzienlijke mate het draagvlak en de betrokkenheid. Door financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van het gebied wordt dit immers “een deel van hen” (betekeniseconomie). 
Hoe wordt de bijdrage geïnd? Door de gebruiker bij het afrekenen van bijvoorbeeld een overnachting of maaltijd een vrijwillige extra bijdrage te vragen voor een specifiek doel in de regio waar hij/zij zich bevindt. 

Visitor Giving werd ingezet in twee pilootgebieden in de provincie Antwerpen: het Merodegebied en Koloniën Wortel en Merksplas. In beide gebieden kwamen ondernemers en eigenaars samen voor een introductie op het project. Onder begeleiding dachten zij na over hoe dit concept toe te passen in hun onderneming, voor welk doel ze zich willen inzetten en gaven ze input voor een verder plan van aanpak.

Het project boogt op de expertise van RURANT, vzw Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen vzw.

Meer informatie: Wim Poelmans, projectcoördinator

Expertise: Ondernemersnetwerken

Downloads

Visitor Giving is een plattelandsproject van RURANT, vzw Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen vzw met financiële steun vanuit Vlaanderen en de Provincie Antwerpen. 

Banner Platteland Plus Antwerpen vol kleur logo
VLM logo
KL

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.