Projecten en diensten

luchtfoto Retie 02

Het Reties Open Ruimte Platform (RORP) brengt lokale en bovenlokale terreineigenaars, terreinbeheerders en gebruikers van de open ruimte samen om van die open ruimte een omgeving te maken die robuust en veerkrachtig is. Het RORP vormt een netwerk dat vanuit vertrouwen een kwalitatief open ruimte beleid mee ontwerpt en realiseert. Door waar mogelijk functies te verweven en de beeldkwaliteit te versterken, kunnen meer mensen genieten van de open ruimte. Dit zal het draagvlak voor het behoud van de open ruimte en de rol van landbouwers als landschapsbouwers versterken.

Permanent netwerk van (boven)lokale spelers

We creëren een netwerk van terreineigenaars, terreinbeheerders en gebruikers van de open ruimte. Binnen Vlaanderen zijn enorm veel verschillende spelers actief rond ruimtelijke thema's, zeker binnen de open ruimte. Het gaat daarbij niet alleen om spelers vanuit verschillende sectoren zoals landbouw, natuur, waterbeheer of recreatie, maar ook vanuit verschillende uitgangspunten. Er zijn terreineigenaars, terreinbeheerders en gebruikers van open ruimte. Ten slotte zijn er ook lokale en bovenlokale spelers actief. Deze groepen komen elkaar meestal pas tegen als er conflicten opgelost moeten worden of wanneer er ad hoc aan een project gewerkt moet worden.

Met het Open Ruimte Platform willen we deze verschillende groepen regelmatig samen brengen. Door hen samen oplossingen te laten aanbrengen voor uitdagingen in de open ruimte, groeit het vertrouwen tussen de verschillende sectoren en spelers. Bovendien heeft het lokaal bestuur van Retie, initiatiefnemer, hiermee meteen een aanspreekpunt wanneer ze zelf projecten in de open ruimte willen opstarten.

RORP workshop april 2022

(Beeld)kwaliteit van de open ruimte versterken

Samen met de leden van het open ruimte platform formuleren we een aantal concrete knelpunten en kansen in de open ruimte waar we meteen mee aan de slag gaan. Acties die niet meteen aangepakt kunnen worden, krijgen een apart traject. Zo vermijden we dat er op het Open Ruimte Platform enkel gepraat wordt zonder dat er op het terrein resultaten geboekt worden. Door de verschillende spelers met verschillende belangen en wensen samen te brengen, kiezen we steeds voor de best mogelijke gedragen oplossing.

Het RORP werkt samen met / is onderdeel van het KORP: het Kempens Open Ruimte Platform.

Meer informatieJoris Matthé, projectcoördinator | Projectperiode: 2020-2023

Expertise: Participatie

De open ruimte van Retie vanuit de lucht

Het Kempens en Reties Open Ruimte Platform brengen de open ruimte van de Kempen tot in uw huiskamer. Voorzien van unieke beelden en verstaanbare mensentaal nemen we u mee op vliegreis boven Retie. Geniet mee van deze unieke beelden. En vooral, ontdek het belang van open ruimte in enkele van haar facetten.

RORP is een LEADER-project in het LEADERgebied Kempen Oost. Het project is een initiatief van de gemeente Retie.
Met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

logo europa
vrn eu blauw slogan pdpo v2
LEADER logo
RURANT logo lowres v2
leader logo
provincie antwerpen logo rgb
logo Retie

Broed jij als lokaal bestuur of organisatie op een interessant idee dat het platteland versterkt?
Contacteer ons dan via info@rurant.be. We bekijken graag een mogelijke samenwerking.